描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: F:\May 04\image\button1.gif

 

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: F:\May 04\image\button2.gif

 

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: F:\May 04\image\button3.gif

 

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: F:\May 04\image\button5.gif

 

 

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: F:\May 04\image\banner4.gif

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: F:\May 04\image\title4a.gif

請將游標放在相片上,然後在滑鼠左邊點擊一下便可看到更多相片                                                                                                    

 

 

 

參觀太空館

 

參觀圖書館

 

參觀花卉展覽

 

\

聯校親子遊戲日

 

參觀陽光笑容小樂園

 

參觀歷史博物館

親子旅行

 

 

畢業禮

 

 

 

奧福音樂課程

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 0